چگونه ویزای تحصیلی آمریکا بگیریم

چگونه ویزای تحصیلی آمریکا بگیریم

بسیاری بر این باورند که امریکا به ایرانیان دیگر ویزای تحصیلی نمیدهد. در صورتی که اینگونه نیست و صدور ویزای تحصیلی آمریکا تحت شرایطی ممکن میباشد. شاید باید اینگونه گفت که ویزای تحصیلی آمریکا غیر ممکن نیست اما سخت میباشد.

ادامه →
ادامه تحصیل کارشناسی در آمریکا

تحصیل در آمریکا بدون مدرک زبان

دانشجویانی که مهارت زبان انگلیسی برخوردار نیستند نیز امکان تحصیل در آمریکا بدون مدرک زبان را دارند. برخی از دانشگاه های آمریکایی این فرصت را برای این دسته از افراد ایجاد نموده اند تا دانشجویان پس از ورود به کشور آمریکا ابتدا نسبت به کسب این مهارت اقدام و پس از آن در رشته تخصصی خود به تحصیل بپردازند.

ادامه →
مزیت های تحصیل در دانشگاه های آمریکا

مزیت های تحصیل در امریکا

یکی از مهمترین مسائلی که تحصیل در آمریکا را از سایر کشور ها متمایز میکند، دسترسی به امکانات پژوهشی پیشرفته و فناوری های نوین در آمریکا است.

ادامه →
اسکرول به بالا